Przetwarzanie danych • Spacetronik - Technologia w zasięgu ręki!

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Aenean vulputate nisl arcu, non consequat risus vulputate sed. Nulla eu sapien condimentum nisi aliquet sodales non et diam. Duis blandit nunc semper rutrum congue. Phasellus sed lacus ut odio vehicula varius. Etiam iaculis feugiat tortor ac ornare.

Stay connected

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się skontaktować?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Sklep internetowy należący do DMTrade Mikołaj Tomaszewski Wiśniowa 36; 64-000 Kościan.

Inspektorem ochrony danych jest Mikołaj Tomaszewski. W celu kontaktu proszę napisać na maila spacetronik@spacetronik.pl lub zadzwonić na dowolnie podany przez nas nr telefonu i poprosić administratora lub inspektora ochrony danych.

Skąd mamy Twoje dane?

Dane osobowe to jakiekolwiek informacje o osobie fizycznej identyfikujące ją lub umożliwiające zidentyfikowanie jej (np. imię, nazwisko, adres, nip, ip urządzenia). Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub składania zamówienia lub pozyskaliśmy je w celu nawiązania współpracy uzyskując za każdym razem Waszą zgodę pisemną, mailową ustną lub poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu internetowym.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną do realizacji transakcji – płatności, informacji, logistyce, reklamacji, identyfikacji;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami gdy takowe zostały założone, oraz zapewnienia obsługi, transakcji, sprzedaży i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów i usług zawartych w ramach umowy sprzedaży, oraz w formie drop- shopping – realizacja pod adres zewnętrzny wskazany w zamówieniu;
 • obsługi reklamacji, zwrotów i serwisu gdy wystąpi taka potrzeba – zostanie zgłoszona;
 • obsługi zapytań, prezentacji oferty, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), adres e-mail, komunikator, telefon;
 • Realizacji działań na Pani / Pana życzenie przed lub w związku z realizacją zamówienia, także kontaktowanie się w kwestiach niejasnych;
 • W celu rozliczenia transakcji możemy zarejestrować Pani / Pana numer konta bankowego
 • Zabezpieczenia danych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W celu zabezpieczenia danych możemy zapisywać i przechowywać Pani/Pana dane przekazywane przez systemy informatyczne (np. adres ip z którego nastąpią próby logowania, datę takich prób, datę zalogowania oraz wylogowania);
 • Archiwizacji – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
 • Celów administracyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;

W niektórych przypadkach, na przykład, aby lepiej dopasować działanie usług do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Oczywiście jest ono dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz zawsze odwołać.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanych słów kluczowych, przeglądanych ofert, kupowanych produktów w celu przeprowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych jeżeli wyraziłeś na nie zgodę;
 • kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon jeżeli wyraziłeś taką zgodę np. rozsyłanie newslettera;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczeń (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło (w przypadku założenie rejestracji konta) lub
 • adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie lub osobie i jej adresie (w przypadku realizacji zamówień)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto w sklepie to, możesz edytować nie tylko swoje dane osobowe, ale także zgody w ramach ustawień swojego konta. Zawsze możesz to zrobić kontaktując się z administratorem lub inspektorem danych.

W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;
 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
 • masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności;
 • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób;
 • Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
 • jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych i serwisowych.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w przypadku gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały Zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych:

 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
 • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzeni roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośrednigo, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości e-mail;
 • edytując ustawienia swojego konta na stronie WWW;
 • kontakt z administratorem.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Do danych osobowych zbieranych przez nas, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych. W wybranych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane, i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej. Udostępniamy dane Użytkownika Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami praw.

Do danych osobowych zbieranych przez nas, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Twoje dane osobowe udostępniamy i zapisujemy w bazach danych na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, księgowości, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami. Bazy danych umieszczone są na serwerach dmtrade.pl, na serwerach zamieszczonych w serwisach Nazwa.pl i Hetzner.de, Baselinker.pl. Bazy te są chronione zgodnie z wymogami ustaw.

Dane udostępniamy także stroną transakcji, z którymi zawieramy umowy realizacji zamówień w postaci bezpośredniej lub w formie drop shopping oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe np. poprzez system PayU, PayPal, Blue Media, Raty, Leasing itp. -dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności lub wykonują usługi konsultingowe, audytowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe i informatyczne – wspomagają obsługę użytkowników, współpracują w ramach kampanii marketingowych (tylko te, na które wyraziliście zgodę) oraz firmą logistycznym, kurierskim realizujące zamówienia. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Podsumowując są to głównie dane niezbędne do realizacji Dostawy.

Sprzedawca za wyraźną i dobrowolną zgodą Klienta, może przekazać dane osobowe Klienta – adres e-mail w celu przesłania ankiety służącej uzyskaniu od Klienta opinii i referencji na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie Internetowym.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak i ręczny

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, współadministratorzy stosują Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 Polityka przetwarzania danych osobowych i Polityka Prywatności są integralną częścią regulaminu sklepu


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/platne/serwer142931/tmp) in Unknown on line 0