Czym jest odczyn pH? Zanim przejdę do opisu urządzeń dostępnych w ofercie PeakTecha, warto wyjaśnić, czym jest pH i co dokładnie oznacza ten wskaźnik. Otóż pH można zdefiniować, jako wskaźnik określający odczyn roztworu na podstawie zawartości jonów wodorowych. Odczyn pH poniżej 7 oznacza roztwór o…