Mocne strony antena Poynting XPOL-1 Poynting XPOL-1 to antena dookólna. Oznacza to, że może efektywnie odbierać i rozprowadzać częstotliwości radiowe (RF) we wszystkich kierunkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest szczególnie przydatna do zastosowań, w których kierunek najbliższej stacji bazowej jest nieznany, lub w terenach miejskich, gdzie…