Hałas i jego wpływ na życie człowieka

Słuch jest jednym z pięciu zmysłów, umożliwiających nam kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, odpowiada za odbieranie kierowanych do nas sygnałów. Słuch jako jedyny ze zmysłów aktywny jest przez całą dobę. I nawet w trakcie snu, często to dzięki niemu dociera do nas ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem.
Żyjemy w czasach niebywałego hałasu. Coraz bardziej nasilającym się problemem jest stopniowo postępująca utrata słuchu. Początkowo jest ona niezauważalna, z czasem jednak zaczyna coraz bardziej utrudniać codzienne życie. Oznacza to, że z czasem może przejść w niedosłuch, a w najgorszym przypadku w całkowitą utratę słuchu. Przyczynić mogą się do tego uszkodzenia mechaniczne lub choroby, jak również sam dźwięk przez nas odbierany.

Hałas jest poważnym zagrożeniem, które towarzyszy dziś ludziom niemal wszędzie. Duże natężenie dźwięków wpływa na samopoczucie oraz zdolności psychofizyczne, a także może być niebezpieczne dla zdrowia. Osoby, które przebywają w bardzo głośnych miejscach, mogą czuć się zmęczone i rozdrażnione, mają obniżoną zdolność koncentracji i problemy z wykonywaniem bardziej skomplikowanych zadań.

Przy większym poziomie natężenia dźwięku, przekraczającym 75 dB (decybeli), reakcję organizmu na hałas można zaobserwować w pojawiających się zaburzeniach czynności fizjologicznych. Przedłużające się działanie tego typu dźwięków mogą przyczyniać się do problemów z układem krążenia i układem pokarmowym oraz przekładać się na pogorszenie zdrowia psychicznego.

Poziom natężenia dźwięku, przekraczającego 90 dB, stanowi zagrożenie dla zdrowia, w postaci możliwych uszkodzeń narządu słuchu. Mogą to być zarówno uszkodzenia błony bębenkowej i ucha wewnętrznego, jak i pogorszenie się jakości słyszenia. Ich prawdopodobieństwo rośnie wraz z czasem ekspozycji i poziomem natężenia dźwięku. Przy wieloletnim narażeniu na hałas ryzyko utraty słuchu sięga kilkudziesięciu procent.

Ze względu na tak duże zagrożenie powodowane hałasem istnieje wiele norm regulujących jego dopuszczalny poziom. Do sprawdzania, czy w konkretnych lokalizacjach nie został przekroczony ustalony w przepisach poziom hałasu, konieczne jest używanie specjalistycznych mierników poziomu dźwięków. Pomagają one w ustalaniu poziomu dźwięku i umożliwiają podjęcie działań zaradczych. Przyjrzyjmy się bliżej temu, gdzie niezbędny jest pomiar poziomu hałasu, i jak działają urządzenia, które są do tego używane.

miernik dźwięku

Miernik dźwięku – jak wygląda działanie ?

Miernik poziomu dźwięku, to urządzenie, które pozwala rejestrować parametry fal dźwiękowych docierających do danego miejsca. Sprzęt tego typu odbiera fale dźwiękowe za pomocą mikrofonu pojemnościowego. Rejestruje on zmiany ciśnienia powodowane przez fale dźwiękowe za sprawą cienkiej membrany, będącej jednocześnie przewodnikiem prądu. Jest ona umieszczona tuż obok nieruchomego, również podłączonego do źródła zasilania elementu metalowego. Obie te części tworzą zatem typowy kondensator.

W momencie, gdy fale dźwiękowe oddziałują na membranę, zbliża się ona do płytki metalowej, co zmienia pojemność kondensatora. Uzyskany sygnał w postaci impulsu elektrycznego jest następnie wzmacniany. Odpowiednie układy miernika są odpowiedzialne za rejestrowanie poszczególnych parametrów oraz poddawanie ich odpowiedniemu filtrowaniu.

Miernik poziomu dźwięku rejestruje więc ciśnienie akustyczne, które odbiera mikrofon, a po odpowiedniej analizie jest w stanie określić podstawowe charakterystyki wychwytywanych dźwięków, w tym tzw. wartość skuteczną (RMS) w różnych przedziałach czasowych, tj. S (Slow) wynoszący 1 sekundę, F (Fast) dla 125 milisekund oraz I (Impulse) dla 35 milisekund oraz wartość szczytową (Peak).

Profesjonalny miernik poziomu dźwięku z rejestratorem danych i USB PeakTech 8005

Miernik poziomu dźwięku cyfrowego 4-cyfrowy, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD (58 x 44 mm), rejestrator danych przeznaczony jest do kontroli jakości hałasu, zapobieganiu chorobom, wszystkich rodzajów pomiarów dźwięków środowiskowych, stosowany do pomiaru dźwięku w fabrykach, szkołach, biurach, gospodarstwach domowych, itp. PeakTech 8005 posiada interfejs USB, dzięki czemu pomiar można prowadzić przez dłuższy czas.

miernik dźwiękumiernik dźwięku

Miernik poziomu dźwięku 30-130 dBA

Ten kompaktowy miernik poziomu dźwięku jest przeznaczony do pomiaru źródeł dźwięku w decybelach według skali A (dBA). Wyświetlacz LCD wyposażony jest w automatyczne podświetlenie, które aktywuje się w słabym świetle. Oprócz dokładnej funkcji pomiaru, urządzenie wspiera minimalne oraz maksymalne wykrywane wartości, a także szybkie i wolne pomiary poziomu dźwięku. Poręczna i wytrzymała konstrukcja tego urządzenia ułatwia określenia głośności w dziedzinie bezpieczeństwa pracy lub codziennego użytku.

miernik dźwięku

Kalibrator poziomu dźwięku 94-114 dBA

Urządzenie przeznaczone do pomiarów poziomu dźwięku w ekstremalnych warunkach, na dużych wysokościach lub wysokich wymagań w zakresie dokładności wyników pomiarów,
mierniki poziomu hałasu powinny być sprawdzone przed pomiarem z kalibratorem poziomu dźwięku. Kalibrator ma dwa przełączane kroki kalibracji. Poziom “94 dB”,
co odpowiada ciśnieniu dźwięku 1 paskal i drugi etap “114dB”, co odpowiada ciśnieniu dźwięku 10 Pascal. Są one generowane na sygnał sinusoidy 1 kHz.
Urządzenie może być wykorzystane do kalibracji i weryfikacji mierników poziomu dźwięku lub testowania 1/2″ mikrofonów audio.

miernik dźwięku

 

Sprawdź mierniki dźwięku dostępne w sklepie www.dmtrade.pl

Sprawdź pozostałe wpisy dotyczące mierników na naszym blogu