Instalacje optyczne – postęp technologii w życiu codziennym

Instalacje optyczne to instalacje wykonywane w oparciu o przewody światłowodowe, poniżej wstawiłem oficjalną definicję:

“instalacje optyczne pozwalają na odbiór i dystrybucję cyfrowych sygnałów naziemnych DVB-T, radiowych DAB oraz satelitarnych SAT przy zastosowaniu techniki światłowodowej. Zdecydowaną zaletą instalacji opartej na światłowodzie jest możliwość transmisji sygnałów na zdecydowanie większe odległości, aniżeli w przypadku, gdy sygnał dystrybuowany jest niż przy pomocy kabli koncentrycznych. Oprócz korzyści wynikającej z większej swobody względem odległości urządzeń/gniazd od źródła sygnału, zyskujemy również łatwość wykonania instalacji. W miejscu typowej 5-ro kablowej magistrali multiswitchowej umieszczony zostaje jeden kabel światłowodowy. Oznacza to, że instalacje tego typu łatwiej zaadaptować w istniejących już obiektach wyposażonych w wąskie szachty kablowe lub pozbawione takich szachtów.”

Uogólniając, instalacja światłowodowa daje większe możliwości na większych odległościach niż standardowa instalacja na przewodach koncentrycznych. Światłowody są także niemal bezstratne przy przesyle sygnału.

Na początek: Tester Źródła Światła Optycznego – Spacetronik SP-OSM32

Instalacje optyczne z testerem SP-OSM32
Zdj.1: SP-OSM32

Zadaniem testera źródła światła jest wysłanie laserowej wiązki światła w instalację optyczną w celu sprawdzenia jej prawidłowości. Gdy tester wyśle wiązkę np. 1310mm, a miernik mocy optycznej odczyta tę samą wartość z drugiej strony instalacji, masz pewność, że instalacja jest wykonana wzorowo!

Specyfikacja techniczna:
– zakres pomiaru: -50 do 26 dBm (z dokładnością do 0.01);
– pomiar fali: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm;
– typ detektora: InGaAs;
– wielkość błędów pomiarowych: <3%;
– temperatura pracy: -10 do +50 st Celsjusza;
– temperatura przechowywania: -20 do +70 st Celsjusza;
– maksymalna wilgotność otoczenia: ok. 90%;
– typy przyłączy: FC / SC / ST;
– zasilanie: 3x bateria AAA;
– czas pracy: >120 godzin, bez podświetlenia LCD.

Karta katalogowa:
https://dmtrade.pl/katalogi/Spacetronik/spom36/kartakatalogowa.pdf
Instrukcja obsługi:
https://dmtrade.pl/katalogi/INS/SP-OM36.pdf

 

 

Kolejne niezbędne urządzenie: Miernik Mocy Optycznej – Spacetronik SP-OM36

SP-OM36 - Instalacje optyczne w zastosowaniu
Zdj.2: SP-OM36

Model z naszej oferty posiada aż 3 adaptery aby podłączyć do niego włókna światłowodowe (pigtail): FC, SC, ST.
Miernik ten posiada sześć wstępnie skalibrowanych długości fali do pomiaru: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm, ale pracuje w zakresie 800-1700nm.
Ponadto pozwala prowadzić pomiar bezwzględny (absolutny) oraz względny (relatywny).

Specyfikacja techniczna:
– zakres pomiaru: -50 do 26 dBm (z dokładnością do 0.01);
– pomiar fali: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm;
– typ detektora: InGaAs;
– wielkość błędów pomiarowych: <3%;
– temperatura pracy: -10 do +50 st Celsjusza;
– temperatura przechowywania: -20 do +70 st Celsjusza;
– maksymalna wilgotność otoczenia: ok. 90%;
– typy przyłączy: FC / SC / ST;
– zasilanie: 3x bateria AAA;
– czas pracy: >120 godzin, bez podświetlenia LCD.

Karta katalogowa:
https://dmtrade.pl/katalogi/Spacetronik/spom36/kartakatalogowa.pdf
Instrukcja obsługi:
https://dmtrade.pl/katalogi/INS/SP-OM36.pdf

Dlaczego aż dwa urządzenia?

Już wyjaśniam, miernik mocy ma na celu sprawdzenie wartości fali światłowodowej (jej długości), a tester wysyła wiązkę światła w instalację w celu weryfikacji poprawności. Dlatego zaleca się, aby instalator miał na wyposażeniu obydwa urządzenia, tak przygotowanej osoby do pracy nie zaskoczy żaden problem ze światłowodami!

Sprawdź pozostałe wpisy dotyczące testerów i mierników na naszym blogu >  https://blog.spacetronik.eu/category/technologie/mierniki/